GameCardsVN Logo
Download on App Store
Download App on Goolge Play Store
m02
oogle Login
acebook Login
m03
Phản hổi của khách hàng

Rất tốt

4.87 / 5.00 (2207 phản hồi)

us flag Hoai Anh: Uy tín làm việc khá nhanh nhân viên trả lời khá nhiệt tình

Thẻ GATE dùng để nạp cho tất cả các game do công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến GATE phát hành. Hiện tại FPT online đã ngừng cung cấp các sản phẩm game online, tuy nhiên việc nạp thẻ GATE cho các sản phẩm game online và dịch vụ khác vẫn được hỗ trợ. Thẻ GATE cũng được chấp nhận để thanh toán tại một số cổng thanh toán của các nhà phát hành game khác như GOSU, VCCorp, Sgame, Asiasoft... Các game thủ có nhu cầu mua thẻ GATE ở nước ngoài có thể an tâm mua tại GameCardsVN nhé.

Thẻ GATE Card 5.000.000
Thẻ Gate 5.000.000
Còn: 33 Thẻ
Đơn Giá: $ 232.50
Thẻ GATE Card 2.000.000
Thẻ Gate 2.000.000
Còn: 48 Thẻ
Đơn Giá: $ 93.50
Thẻ GATE Card 1.000.000
Thẻ Gate 1.000.000
Còn: 84 Thẻ
Đơn Giá: $ 47.00
Thẻ GATE Card 500.000
Thẻ Gate 500.000
Còn: 160 Thẻ
Đơn Giá: $ 23.50
Thẻ GATE Card 200.000
Thẻ Gate 200.000
Còn: 164 Thẻ
Đơn Giá: $ 9.40
Thẻ GATE Card 100.000
Thẻ Gate 100.000
Còn: 163 Thẻ
Đơn Giá: $ 4.70
Thẻ GATE Card 50.000
Thẻ Gate 50.000
Còn: 185 Thẻ
Đơn Giá: $ 2.38
Thẻ GATE 20.000
Thẻ Gate 20.000
Còn: 202 Thẻ
Đơn Giá: $ 0.99

Xem hướng dẫn mua thẻ gate online ở nước ngoài tại đây

Seri và Code thẻ được giao trực tiếp ở dạng điện tử trên website gamecardsvn.com, trong mục Lịch Sử Giao Dịch của tài khoản khách hàng.

m32
Visa, MasterCard, JCB and Paypal accepted here OnePay
Verified By Visa and Master Card Secure Code
Hệ thống bán thẻ game online GameCardsVN. ©2007-2023
Website này được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần E.KI.M.