GameCardsVN Logo
Download on App Store
Download App on Goolge Play Store
m02
oogle Login
acebook Login
m03
Phản hổi của khách hàng

Rất tốt

4.87 / 5.00 (2207 phản hồi)

us flag Hoai Anh: Uy tín làm việc khá nhanh nhân viên trả lời khá nhiệt tình

HPCode là loại mã thẻ điện tử trả trước được phát hành bởi Công Ty Cổ Phần Giải Trí 100 Độ, được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ nội dung số nội bộ trực tuyến hợp pháp được cơ quan chức năng cho phép.
Thẻ HPCODE là thẻ dùng để nạp cho Game (Nguyên bảo, tiền ảo trong game). Sử dụng để chơi các tựa game do 100 độ phát hành như Tiên Ma Truyền Kỳ, Tân Tam Quốc Chí, Ta Là Quan Lão Gia...
HP50k
Thẻ HPCODE 50.000
Còn: 198 Thẻ
Đơn Giá: $ 2.00

Xem hướng dẫn mua thẻ hpcode online ở nước ngoài tại đây

Seri và Code thẻ được giao trực tiếp ở dạng điện tử trên website gamecardsvn.com, trong mục Lịch Sử Giao Dịch của tài khoản khách hàng.

m32
Visa, MasterCard, JCB and Paypal accepted here OnePay
Verified By Visa and Master Card Secure Code
Hệ thống bán thẻ game online GameCardsVN. ©2007-2023
Website này được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần E.KI.M.