GameCardsVN Logo
Download on App Store
Download App on Goolge Play Store
m02
oogle Login
acebook Login
m03
Phản hổi của khách hàng

Rất tốt

4.86 / 5.00 (2119 phản hồi)

jp flag chí Hiếu Lê: Mình ở Jap, lúc đầu cũng hơi no nắng tí. Do lần đầu sử dụng visa gift card thanh toán sợ tèo phát chả biết làm gì với cái card, ai ngờ nhạn còn hơn xuất **** đã xong. Ae yên tâm nhe!

Do tập đoàn viễn thông VNPT phát hành. Dùng để nạp cho các game và dịch vụ giải trí online chấp nhận thẻ VinaPhone.

Thẻ VinaPhone Card 500.000
Thẻ VinaPhone 500.000
Còn: 132 Thẻ
Đơn Giá: $ 23.75
Thẻ VinaPhone Card 200.000
Thẻ VinaPhone 200.000
Còn: 225 Thẻ
Đơn Giá: $ 9.50
Thẻ VinaPhone Card 100.000
Thẻ VinaPhone 100.000
Còn: 193 Thẻ
Đơn Giá: $ 4.75
Thẻ VinaPhone Card 50.000
Thẻ VinaPhone 50.000
Còn: 290 Thẻ
Đơn Giá: $ 2.40
Vnphone20k
Thẻ VinaPhone 20.000
Còn: 389 Thẻ
Đơn Giá: $ 1.00

Xem hướng dẫn mua thẻ vinaphone online ở nước ngoài tại đây

Seri và Code thẻ được giao trực tiếp ở dạng điện tử trên website gamecardsvn.com, trong mục Lịch Sử Giao Dịch của tài khoản khách hàng.

m32
Visa, MasterCard, JCB and Paypal accepted here OnePay
Verified By Visa and Master Card Secure Code
Hệ thống bán thẻ game online GameCardsVN. ©2007-2020
Website này được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần E.KI.M.