GameCardsVN Logo
Download on App Store
Download App on Goolge Play Store
m02
oogle Login
acebook Login
m03
Phản hổi của khách hàng

Rất tốt

4.87 / 5.00 (2207 phản hồi)

us flag Hoai Anh: Uy tín làm việc khá nhanh nhân viên trả lời khá nhiệt tình

Thẻ VCoin là loại thẻ game dùng cho tất cả các sản phầm và dịch vụ do công ty VTC Intecom phát hành. Bạn có thể mua thẻ VCoin để nạp cho những tựa game của VTC Game như Đột Kích, Phục Kích, Audition, AU StarS, Quan Vân Trường v.v... Thẻ Vcoin cũng được chấp nhận để thanh toán tại một số cổng thanh toán của các nhà phát hành game khác như GOSU.Các game thủ Việt có nhu cầu mua thẻ VCoin ở nước ngoài có thể tham khảo loại thẻ vcoin và giá bán ở dưới đây nhé.

Thẻ VCoin 5.000.000
Thẻ VCoin 5.000.000
Còn: 27 Thẻ
Đơn Giá: $ 232.50
Vcoin 2000 jpg
Thẻ VCoin 2.000.000
Còn: 41 Thẻ
Đơn Giá: $ 93.50
Thẻ Vcoin Card 1.000.000
Thẻ VCoin 1.000.000
Còn: 69 Thẻ
Đơn Giá: $ 47.00
Thẻ Vcoin Card 500.000
Thẻ VCoin 500.000
Còn: 148 Thẻ
Đơn Giá: $ 23.50
Thẻ Vcoin Card 200.000
Thẻ VCoin 200.000
Còn: 177 Thẻ
Đơn Giá: $ 9.40
Thẻ Vcoin Card 100.000
Thẻ VCoin 100.000
Còn: 158 Thẻ
Đơn Giá: $ 4.70
Thẻ Vcoin Card 50.000
Thẻ VCoin 50.000
Còn: 178 Thẻ
Đơn Giá: $ 2.38
VCoin 20
Thẻ VCoin 20.000
Còn: 193 Thẻ
Đơn Giá: $ 0.99

Xem hướng dẫn mua thẻ vcoin online ở nước ngoài tại đây

Seri và Code thẻ được giao trực tiếp ở dạng điện tử trên website gamecardsvn.com, trong mục Lịch Sử Giao Dịch của tài khoản khách hàng.

m32
Visa, MasterCard, JCB and Paypal accepted here OnePay
Verified By Visa and Master Card Secure Code
Hệ thống bán thẻ game online GameCardsVN. ©2007-2023
Website này được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần E.KI.M.