GameCardsVN Logo
Download on App Store
Download App on Goolge Play Store
m02
oogle Login
acebook Login
m03
Phản hổi của khách hàng

Rất tốt

4.86 / 5.00 (1992 phản hồi)

gb flag Anh Nguyen: lần đầu mình mua thẻ trên mạng nên minh đã hơi nghi ngờ,nhưng sau khi mua thì mình thấy web này giao dịch rất nhanh và nhân viên cũng cực kì thân thiện

Thẻ FunCard là thẻ game do Funtap phát hành vào tháng 6.2018 nhằm phục vụ người chơi game với sứ mệnh mang đến cho khách hàng phương thức thanh toán mới nhanh chóng, tiện lợi và hấp dẫn.

FunCard2000jpg
Thẻ FunCard 2.000.000
Còn: 57 Thẻ
Đơn Giá: $ 94.50
FunCard1000jpg
Thẻ FunCard 1.000.000
Còn: 77 Thẻ
Đơn Giá: $ 47.50
Funcard500k
Thẻ FunCard 500.000
Còn: 93 Thẻ
Đơn Giá: $ 23.75
Funcard200k
Thẻ FunCard 200.000
Còn: 148 Thẻ
Đơn Giá: $ 9.50
Funcard100k
Thẻ FunCard 100.000
Còn: 241 Thẻ
Đơn Giá: $ 4.75
Funcard50k
Thẻ FunCard 50.000
Còn: 247 Thẻ
Đơn Giá: $ 2.40
Funtap20 test
Thẻ FunCard 20.000
Còn: 134 Thẻ
Đơn Giá: $ 0.98

Xem hướng dẫn mua thẻ funcard online ở nước ngoài tại đây

Seri và Code thẻ được giao trực tiếp ở dạng điện tử trên website gamecardsvn.com, trong mục Lịch Sử Giao Dịch của tài khoản khách hàng.

m32
Visa, MasterCard, JCB and Paypal accepted here OnePay
Verified By Visa and Master Card Secure Code
Hệ thống bán thẻ game online GameCardsVN. ©2007-2018
Website này được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần E.KI.M.
Giấy Phép Kinh Doanh Số: 0102735500