GameCardsVN Logo
Download on App Store
Download App on Goolge Play Store
m02
oogle Login
acebook Login
m03
Phản hổi của khách hàng

Rất tốt

4.86 / 5.00 (2133 phản hồi)

ca flag Minh Toan Tran: rat nhanh nhan hang va cung de de thanh toan tien va phuc vu chuyen nghiep .....cu giu nhu the cho tat ca khach hanh ....cam on nhieu

Do tập đoàn viễn thông quân đội VietTel phát hành. Dùng để nạp cho các game và dịch vụ giải trí online chấp nhận thẻ VietTel.

Viettel1000jpg
Thẻ Viettel 1.000.000
Còn: 69 Thẻ
Đơn Giá: $ 48.50
Thẻ VietTel Card 500.000
Thẻ Viettel 500.000
Còn: 239 Thẻ
Đơn Giá: $ 24.00
Viettel300
Thẻ Viettel 300.000
Còn: 182 Thẻ
Đơn Giá: $ 14.40
Thẻ VietTel Card 200.000
Thẻ Viettel 200.000
Còn: 252 Thẻ
Đơn Giá: $ 9.60
Thẻ VietTel Card 100.000
Thẻ Viettel 100.000
Còn: 368 Thẻ
Đơn Giá: $ 4.80
Thẻ VietTel Card 50.000
Thẻ Viettel 50.000
Còn: 439 Thẻ
Đơn Giá: $ 2.40
Viettel20kpng
Thẻ Viettel 20.000
Còn: 178 Thẻ
Đơn Giá: $ 1.10

Xem hướng dẫn mua thẻ viettel online ở nước ngoài tại đây

Seri và Code thẻ được giao trực tiếp ở dạng điện tử trên website gamecardsvn.com, trong mục Lịch Sử Giao Dịch của tài khoản khách hàng.

m32
Visa, MasterCard, JCB and Paypal accepted here OnePay
Verified By Visa and Master Card Secure Code
Hệ thống bán thẻ game online GameCardsVN. ©2007-2020
Website này được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần E.KI.M.