GameCardsVN Logo
Download on App Store
Download App on Goolge Play Store
m02
oogle Login
acebook Login
m03
Phản hổi của khách hàng

Rất tốt

4.86 / 5.00 (2133 phản hồi)

ca flag Minh Toan Tran: rat nhanh nhan hang va cung de de thanh toan tien va phuc vu chuyen nghiep .....cu giu nhu the cho tat ca khach hanh ....cam on nhieu

Thẻ GATE Card 2.000.000
Thẻ Gate 2.000.000
Bán thẻ GATE mệnh giá 2.000.000 VND do FPT phát hành, thanh toán online bằng Paypal hoặc thẻ Visa, MasterCard và JCB
Còn 41 Thẻ
Đơn Giá: $ 94.50
Thông tin chi tiết

Dùng để nạp vào tài khoản của bạn tại trang pay.gate.vn. Mỗi thẻ nạp cho bạn 2.000.000 bạc

Khách hàng ở Việt Nam có thể sử dụng thẻ ATM nội địa (đã đăng ký Internet banking) hoặc thẻ tín dụng Visa, Master để mua thẻ Gate

Khách hàng ở ngoài nước có thể mua thẻ Gate bằng Paypal, thẻ Visa và MasterCard

Các sản phẩm cùng loại
Thẻ GATE Card 5.000.000

Thẻ Gate 5.000.000

Bán thẻ GATE mệnh giá 5.000.000 VND do FPT phát hành, thanh toán online bằng Paypal hoặc thẻ Visa, MasterCard và JCB
Thẻ GATE Card 1.000.000

Thẻ Gate 1.000.000

Bán thẻ GATE mệnh giá 1.000.000 VND do FPT phát hành, thanh toán online bằng Paypal hoặc thẻ Visa, MasterCard và JCB
Thẻ GATE Card 500.000

Thẻ Gate 500.000

Bán thẻ GATE mệnh giá 500.000 VND do FPT phát hành, thanh toán online bằng Paypal hoặc thẻ Visa, MasterCard và JCB
Thẻ GATE Card 200.000

Thẻ Gate 200.000

Bán thẻ GATE mệnh giá 200.000 VND do FPT phát hành, thanh toán online bằng Paypal hoặc thẻ Visa, MasterCard và JCB
Thẻ GATE Card 100.000

Thẻ Gate 100.000

Bán thẻ GATE mệnh giá 100.000 VND do FPT phát hành, thanh toán online bằng Paypal hoặc thẻ Visa, MasterCard và JCB
Thẻ GATE Card 50.000

Thẻ Gate 50.000

Bán thẻ GATE mệnh giá 50.000 VND do FPT phát hành, thanh toán online bằng Paypal hoặc thẻ Visa, MasterCard và JCB
Thẻ GATE 20.000

Thẻ Gate 20.000

Bán thẻ GATE mệnh giá 20.000 VND do FPT phát hành, thanh toán online bằng Paypal hoặc thẻ Visa, MasterCard và JCB
m32
Visa, MasterCard, JCB and Paypal accepted here OnePay
Verified By Visa and Master Card Secure Code
Hệ thống bán thẻ game online GameCardsVN. ©2007-2020
Website này được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần E.KI.M.