GameCardsVN Logo
Download on App Store
Download App on Goolge Play Store
m02
oogle Login
acebook Login
m03
Phản hổi của khách hàng

Rất tốt

4.85 / 5.00 (1868 phản hồi)

us flag Kyle Le: Giao dịch và thanh toán rất nhanh. Nhân viên thì thân thiện. Tiện lợi cho những người ở bên nước ngoài muốn nạp thẻ

Do công ty viễn thông MobiFone phát hành. Dùng để nạp cho các game và dịch vụ giải trí online chấp nhận thẻ MobiFone.

Thẻ MobiFone Card 500.000
Thẻ MobiFone 500.000
Còn: 95 Thẻ
Đơn Giá: $ 24.50
MobiFone Card 200.000
Thẻ MobiFone 200.000
Còn: 112 Thẻ
Đơn Giá: $ 9.80
MobiFone Card 100.000
Thẻ MobiFone 100.000
Còn: 127 Thẻ
Đơn Giá: $ 4.90
Thẻ MobiFone Card 50.000
Thẻ MobiFone 50.000
Còn: 123 Thẻ
Đơn Giá: $ 2.45

Xem hướng dẫn mua thẻ mobifone online ở nước ngoài tại đây

Seri và Code thẻ được giao trực tiếp ở dạng điện tử trên website gamecardsvn.com, trong mục Lịch Sử Giao Dịch của tài khoản khách hàng.

m32
Visa, MasterCard, JCB and Paypal accepted here OnePay
Verified By Visa and Master Card Secure Code
Hệ thống bán thẻ game online GameCardsVN. ©2007-2018
Website này được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần E.KI.M.
Giấy Phép Kinh Doanh Số: 0102735500