GameCardsVN Logo
Download on App Store
Download App on Goolge Play Store
m02
oogle Login
acebook Login
m03
Phản hổi của khách hàng

Rất tốt

4.86 / 5.00 (1980 phản hồi)

us flag Kim Trần: Tốt đó, mấy phút có thẻ rồi mới mua lần đầu =)) ko biết sao này sao nhưng có 5 sao

PSN50
Thẻ USA Playstation Network 50$
Bán thẻ USA Playstation Network Gift Card 50$ do tập đoàn Sony phát hành, thanh toán online bằng Paypal hoặc thẻ Visa, MasterCard và JCB, nhận mã thẻ tự động
Còn 3 Thẻ
Đơn Giá: $ 62.50
Thông tin chi tiết

Mỗi thẻ USA Playstation Network 50$ khi nạp bạn sẽ nhận được 50 USD vào tài khoản Playstation ở Mĩ

Khách hàng ở Việt Nam có thể sử dụng thẻ ATM nội địa (đã đăng ký Internet banking) hoặc thẻ tín dụng Visa, Master để mua thẻ USA Playstation Network

Khách hàng ở ngoài nước có thể mua thẻ USA Playstation Network bằng Paypal, thẻ Visa và MasterCard

Các sản phẩm cùng loại
PSN20USD

Thẻ USA Playstation Network 20$

Bán thẻ USA Playstation Network Gift Card 20$ do tập đoàn Sony phát hành, thanh toán online bằng Paypal hoặc thẻ Visa, MasterCard và JCB, nhận mã thẻ tự động
PSN10

Thẻ USA Playstation Network 10$

Bán thẻ USA Playstation Network Gift Card 10$ do tập đoàn Sony phát hành, thanh toán online bằng Paypal hoặc thẻ Visa, MasterCard và JCB, nhận mã thẻ tự động
m32
Visa, MasterCard, JCB and Paypal accepted here OnePay
Verified By Visa and Master Card Secure Code
Hệ thống bán thẻ game online GameCardsVN. ©2007-2018
Website này được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần E.KI.M.
Giấy Phép Kinh Doanh Số: 0102735500